รับสมัครงาน

วิศวกรโครงสร้าง

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในสาขาวิศวกรรมโครงสร้างอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี
  • มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office, Auto CAD, Revit, SAP200 หรือ ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

งานที่ต้องรับผิดชอบ

  • สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กได้
  • ออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง
  • ทำงานร่วมกับสถาปนิก เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องทางหลักวิศวกรรม
  • พัฒนาและให้คำปรึกษากับผู้ช่วยวิศวกร