ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์

ข่าว

อาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

  โครงการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของย่างกุ้ง  ชานเมืองพม่า ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 เอเคอร์ ซึ่งเป็นโครงการของ Sea Lion Co., Ltd.  เป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง ใช้ในการจัดเก็บสินค้า จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมกับติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

Read more »