แผนที่
ที่อยู่
บริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

90/13-14 อาคารชุดเพ็ญศิริเพลซ ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัท ซีวิล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

90/4 อาคารชุดเพ็ญศิริเพลซ ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร
0-2941-7529-31
แฟกซ์
0-2941-9980
อีเมล
ctc.hq@civiltechdesign.com
แบบฟอร์มติดต่อ