โรงพยาบาล

โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการ
โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานที่ตั้งโครงการ
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด
งบประมาณ
1200 ล้านบาท
ปีที่แล้วเสร็จ
2564