รับสมัครงาน

วิศวกรโยธา

คุณสมบัติ

  •  จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในสาขาวิศวกรรมโยธาอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี
  • มีความเชี่ยวชาญใน  Microsoft Office, Auto CAD, Revit, SAP200 หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 งานที่ต้องรับผิดชอบ

  • สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กได้
  • ออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง
  • ทำงานร่วมกับสถาปนิก เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องทางหลักวิศวกรรม
  • พัฒนาและให้คำปรึกษากับผู้ช่วยวิศวกร