คณะกรรมการบริหาร

นายทรงยศ เสมอวงษ์

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2525
 • เข้าร่วมอบรม “TRANE” Professional Graduate Training Program, สหรัฐอเมริกา, 2534
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สาขาเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร สก.1492
ประสบการณ์

บริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท ซีวิล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล (2538-ปัจจุบัน)

ออกแบบและควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

 • โชว์รูมและศูนย์บริการอีซูซุ (กรุงเทพฯ, ระยอง, สระแก้ว, อุบลราชธานี, ยโสธร, เชียงราย, ลพบุรี และนครปฐม)
 • PTT REST AREA จุดพักรถ ปตท. (กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี และสุราษฎร์ธานี)
 • The Chill Resort and Spa เกาะช้าง จ.ตราด
 • The Passage Resort and Spa เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • อาคารหอสมุดและศูนย์การเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
 • อาคารกิจกรรม หลุยส์ มารี เดอ มง ฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
 • อาคารราฟาแอล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
 • อาคารมัธยมปลายสูง 4 ชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • อาคารธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญแคมปัสพระราม 2 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท จาร์ดีน - เทรน แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (2534-2538)
ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 • อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
 • โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง 

องค์การเภสัชกรรม
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง - 1 ฝ่ายช่าง (2526-2533)

 • ซ่อมบำรุงระบบประปา ระบบท่อส่งไอน้ำ ระบบปรับอากาศ
 • ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์ใช้ไอน้ำ, ลิฟต์
 • ออกแบบและควบคุมงานระบบท่อจ่ายไอน้ำ พร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ
 • ออกแบบและควบคุมงานห้องอบยา แผนกยาเม็ด
 • วิจัย และทดลอง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในตู้อบยา แผนกเม็ดยาโดยใช้ไอน้ำ

กรมอนามัย กองประปาชนบท
วิศวกรเครื่องกล (2525-2526)

 • ควบคุมการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อทำระบบประปาหมู่บ้าน
ความรู้ความชำนาญ
 • ให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมเครื่องกล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง โรงแรมและโรงพยาบาล